Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

email: poczta@medipro.pl

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

Badanie profilaktyczne medycyny pracy – jest to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

 

 

Rodzaje badań profilaktycznych

 

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

•   nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy

•   pracowników po zmianie stanowiska pracy

•   jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe - Pracodawca kieruje na nie:

•   osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:

•   każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

 

 

 Przykładowe badania profilaktyczne świadczone w ramach Praktyki

 

Wymagane konsultacje specjalistyczne są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznejw sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz. Ust z dnia 19 grudnia 2016 roku Poz. 2067)

 

 

Rodzaj stanowiska pracy

 

 

 

Częstotliwość badania

Badania osób ubiegających się o prowadzenie pojazdami kat ABCD i E

 

W przypadku badania na kategorie C CE D DE bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

Kat. AB i E – 15 lat

Kat. CD i E – 5 lat

Stanowisko z niekorzystnymi czynnikami psychospołecznymi (stały duży dopływ informacji i gotowości do odpowiedzi; stanowiska decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, praca biurowa)

 

3 - 4 lata

Stanowisko wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (np. operator wózka widłowego, maszyny budowlanej, koparki itp)

 

W przypadku badania wstępnego bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

W przypadku badania okresowego lub kontrolnego w zależności od wskazań (po badaniu przeprowadzonym przez lekarza medycyny pracy) mogą być wymagane konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

      

 

 

 

 

3 - 4 lata

pow. 50 – 2 lata

Stanowisko na wysokości powyżej 3 m.

 

W przypadku badania bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

·         Laryngologiczna

 

 

2 - 3 lata

pow. 50 – 1 rok

Stanowisko związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 h.

 

W przypadku badania bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

 

4 lata

Stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

 

W przypadku badania wstępnego bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

 

5 lat

pow. 60 – 30 m.

Kwalifikacja zawodowa wstępna, okresowa- przewóz rzeczy, osób  ( art. 39j ust. o transporcie drogowym) – kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu

 

W przypadku badania wstępnego bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

 

5 lat

pow. 60 – 30 m.

 

Badanie pracownika kierującego samochodem służbowym kat B

 

 

 

5 lat

pow. 60 – 30 m.

 

Wymagane konsultacje specjalistyczne można wykonać odpłatnie na podstawie skierowania z pkt 1 w:

 Centrum Medycznym SIGNUM w Katowicach ul. Bażantów 6c tel. 32 350-00-35

www.signum-katowice.pl